De Laatste Oorlog

€ 4,50

Jan Marijnissen en Karel Glastra van Loon spraken op de drempel van het millennium met prominente deskundigen op het gebied van vrede en veiligheid in binnen- en buitenland. Zij vroegen uiteenlopende personen als Lord Carrington, Sir Michael Rose, Hans van den Broek, Noam Chomsky, Rob de Wijk en Georgi Arbatov naar hun visie op de nieuwe wereldorde. Daarnaast schreven zij zelf een uitvoerig essay over de Nederlandse rol in internationale conflicten.