Denken op de dijken

€ 15,00
‘Wij zijn nog maar kinderen in de vrijheid, wij kunnen het woord nog maar ternauwernood spellen.’ Deze oproep aan socialisten deed Domela Nieuwenhuis.’ Hij is één van de grote denkers waar Ronald van Raak over schrijf in zijn boek ‘Denken op de dijken. Het Nederland van de filosofen’. Van de eerste tekenen van eigenzinnig denken in de Middeleeuwen tot aan de kritiek op de moderne massamens in de jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog. Waarom was Erasmus zo invloedrijk en waarom werd Spinoza zo gehaat? Hoe kan het dat Thorbecke zo’n stempel kon drukken op onze politiek en hoe streden sociale denkers als Multatuli en Moleschott voor een alternatief? Hoe komt het dat filosofen in de jaren dertig en veertig zo in de ban raakten van het fascisme?
 
In dit boek gaat Ronald van Raak op zoek naar de filosofieën van grote denkers op de dijken en wat die ons laten zien over het denken in ons land. Je hoeft geen filosoof te zijn om dit boek te lezen, een interesse in de geschiedenis helpt wel. En bovenal een interesse in wat voor land wij zijn.