Effe Dimmen!

€ 4,50

In mei 1994 werd Jan Marijnissen, van beroep bankwerker en van overtuiging socialist, tot Tweede-Kamerlid gekozen. Ruim twee jaar later kozen de parlementaire journalisten de nieuwkomer op het Haagse Binnenhof tot de op-één-na-beste politicus van het jaar, meteen achter premier Wim Kok. Dat mag je een bliksemstart noemen. In Effe Dimmen! heeft Marijnissen op vlotte wijze verslag gedaan van zijn ervaringen als nieuweling in Den Haag, zijn verwondering en verbazing maar ook zijn verontwaardiging over merkwaardige en vaak onaardige politieke mores. En natuurlijk neemt hij fel en kritisch stelling in een groot aantal politieke en maatschappelijke kwesties. Effe Dimmen! is daarmee het enerverende relaas van een rebel in Den Haag, die niet moe werd de neoliberale politiek in het algemeen en het paarse kabinetsbeleid in het bijzonder aan te klagen.