Ongehoord!

€ 15,00

Hoe de SP het integratiebeleid op de politieke kaart zette

Dit boek beschrijft de lange strijd van de SP om integratieproblemen op de kaart te zetten, eerst in Leiden en daarna in de Tweede Kamer. Een pleidooi voor Nederlandse taallessen voor kinderen, in plaats van lessen in eigen taal en cultuur, leidde tot felle reacties. Het boek beschrijft de reacties van andere partijen, hoe de situatie veranderde na de opkomst van Fortuyn, hoe de problemen desondanks bleven bestaan en hoe de SP zich is blijven inzetten voor haar standpunten. Dat gebeurde in een periode waarin, zoals Ronald Plasterk in zijn voorwoord stelt, de traditionele linkse partijen steeds verder vervreemd raakten van hun achterban. Het boek is zowel een historische reconstructie als een pleidooi voor eerlijk politiek debat en een actief en sociaal integratiebeleid.
De schrijver, Cor Vergeer (1946–2021), geldt als een van de grondleggers van de SP in Leiden en was in de jaren tachtig en negentig gemeenteraadslid voor de SP.