Op zoek naar ons

€ 15,00

Auteur Ronald van Raak Hoe zou Aristoteles het slechte gedrag verklaren van bankiers? Waarom moet socialisme volgens Domela Nieuwenhuis gezellig zijn? Wat maakt Paus Franciscus tot een bijzondere manager? Waarom is Thomas Piketty een heel gewone econoom? In "Op zoek naar ons" gaat Ronald van Raak in discussie met oude en nieuwe denkers. Over de crisis van het neoliberalisme en nieuwe tegenstellingen in de politiek. De groeiende invloed van consultants en het afnemende vertrouwen in het bestuur. Of de kritiek van de verzorgingsstaat en de behoefte aan een nieuw "wij"-gevoel. Stukken over Jezus en Marx, Augustinus en Dostojevski worden afgewisseld met scherpe analyses van de actuele politiek en vermakelijke anekdotes over de Tweede Kamer. Roanald van Raak (1969) is historicus en filosoof. Sinds 2006 zit hij in de Tweede Kamer voor de SP. "Als filosoof is hij in staat de visie van grote denkers te vertalen naar onze tijd. En toch in heel toegankelijke teksten." Leeuwarder Courant