Waar historie huis houdt

€ 6,00

Als Jan Marijnissen plaatsen bezoekt - privé of als politicus - begint hij meestal in het museum. In dit boek maakt hij duidelijk waar zijn belangstelling voor geschiedenis vandaan komt, en neemt hij de lezer mee naar landen, streken en personen die hem persoonlijk gevormd en verrijkt hebben. Omdat kennis van historie het onderling begrip tussen mensen vergroot, pleit Marijnissen voor de oprichting van een nationaal historisch museum: Het huis van de historie.