De agent aan het woord - Morgen moet het beter

€ 4,00

Volgens agenten heeft 91 procent van de politici onvoldoende kennis van de politie. Van de agenten zegt 81 procent dat de werkdruk te hoog is, vreest 89 procent dat de bureaucratie blijft groeien en vindt 91 procent dat de arbeidsvoorwaarden slecht zijn.

De minister denkt fors te kunnen bezuinigen. Wat betekent dit voor het dagelijks werk van agenten? Wat voor gevolgen zal dit hebben voor de veiligheid in Nederland? De SP heeft grootschalig onderzoek gedaan onder politiemensen. Samen met agenten hebben we een politie-enquête opgesteld en naar alle politiebureaus in Nederland gestuurd. Meer dan 10.000 agenten hebben aan deze enquête meegedaan, waardoor dit onderzoek een goed beeld geeft van de problemen op de werkvloer. Welke problemen komen agenten tegen in hun werken welke oplossingen zien zij? Welke opdracht geven zij aan de politiek?