U kunt niet bestellen in SP Shop Particulier.

Als u lid bent kunt u bestellen door in te loggen. Klik hiervoor op de knop "Inloggen voor leden" bovenaan de pagina.
Alleen voor leden

De bijstandsgerechtigde aan het woord - Het kan zoveel beter

€ 4,00

De afgelopen jaren zijn nogal wat wijzigingen aangebracht in de bijstandswet. De wet werk en bijstand wordt steeds strenger, de uitkeringen worden verlaagd. Vanuit de gedachte dat dit ten goede zal komen aan het werk en inkomen van werklozen in de bijstand.
De SP krijgt veel klachten en opmerkingen binnen van bijstandsgerechtigden over de werking van de Wet Werk en Bijstand. Zij hebben moeite met de ingewikkelde regels en procedures en vinden dat de re-integratie tekort schiet. Voor de SP aanleiding om bijstandsgerechtigden aan het woord te laten over de Wet Werk en Bijstand, de beeldvorming en oplossingen voor ervaren problemen.
Ruim 1700 bijstandsgerechtigden hebben aan het onderzoek meegewerkt. Het onderzoek heeft een schat aan informatie opgeleverd waar politici, beleidsmakers en gemeenten samen met bijstandsgerechtigden hun voordeel mee zouden kunnen doen.