De binnenvaartschipper aan het woord - Toekomst voor de binnenvaart

€ 4,00

De binnenvaart is een prachtige beroepstak en een essentiële schakel in in de Nederlandse transportbranche. Een vitale binnenvaart kan een bijdrage leveren aan het verminderen van maatschappelijke problemen zoals files, geluidsoverlast en milieuvervuiling.

De economische crisis slaat echter hard toe in de binnenvaart en het dalende aanbod van vracht heeft geleid tot sterk dalende vrachtprijzen. Hierdoor komen veel schippers in grote financiële problemen. Naast de tragische persoonlijke gevolgen die ieder faillissement met zich mee brengt, is een crisis in de binnenvaart ook een bedreiging voor het maatschappelijk belang.

Meer dan zeshonderd schippers hebben de vragenlijst ingevuld en daarmee hun stem laten horen.