De boer aan het woord - Het kan zoveel beter

€ 4,00

Het boerenbedrijf is volop in ontwikkeling. We zien voortgaande schaalvergroting. Per dag stoppen zeven boeren vanwege de liberalisering en concurrentie. Maar ook liggen boeren onder vuur vanwege de discussie rondom volksgezondheid, dierenwelzijn en industrialisering van het platteland. Hoe moet het verder? Er wordt veel gesproken over de boeren. In deze enquête spraken we met de boeren.