De brandweer aan het woord - Terug naar de praktijk

€ 4,00

Meer dan 30.000 brandweermensen waken over onze veiligheid. Bijna 80 procent van die mensen is vrijwilliger, burgers die zich willen inzetten voor hun medemensen. Maar ook voor de beroepsbrandweer is het werk veel meer dan alleen een beroep. Brandweermensen vinden dat ze prachtig werk doen, maar zien ook heel veel veranderingen die het werk onnodig gevaarlijk en moeilijk maken. Een derde van de mensen twijfelt zelfs of ze bij de brandweer wil blijven. Grote redenen voor zorg zijn de gedwongen schaalvergroting (regionalisering) en gedwongen aanwezigheid op de kazernes (kazernering). Experimenten met minder mensen op de brandweerwagen en het gebruik van kleinere wagens kunnen evenmin rekenen op de steun van de mensen op de werkvloer. Ook het vertrek van vrijwilligers en de sluiting van kazernes zullen volgens de brandweermensen leiden tot minder veiligheid voor collega’s en burgers.