De buurt - De schaal van de toekomst

€ 3,25

Mede door de politiek van privatisering en vermarkting en verzelfstandiging heeft de overheid zich teruggetrokken van de publieke zaak. En tegelijk een ‘ieder-voor-zich’-mentaliteit bevorderd, waardoor de betrokkenheid van mensen met hun omgeving ook steeds minder wordt.

Dit rapport pleit ervoor de buurt als buitenkans aan te grijpen om de publieke sector op de menselijke maat te organiseren en zo mensen te betrekken. Door te kiezen voor de schaal van de buurt, de publieke zaak op de managers te heroveren en leven in de buurt te brengen. Voorbeelden en voorstellen maken concreet hoe dit werkt voor onder andere zorg, veiligheid, onderwijs en werk in de buurt.

Agnes Kant, Diederik Olders & Jan Marijnissen - september 2008.