U kunt niet bestellen in SP Shop Particulier.

Als u lid bent kunt u bestellen door in te loggen. Klik hiervoor op de knop "Inloggen voor leden" bovenaan de pagina.
Alleen voor leden

De huisarts aan het woord - Terug naar de praktijk

€ 4,00

De afgelopen jaren zijn gekenmerkt door grote veranderingen voor de huisarts. De invoering van de zorgverzekeringswet, de marktwerking, de komst van grootschalige huisartsenposten en bezuinigingen. Het vak huisarts ligt onder vuur. Sinds Woudschoten zijn de fundamentele uitgangspunten het bieden van continue integrale en persoonlijke zorg. Zijn deze uitgangspunten bestand tegen de recente ontwikkelingen? En hoe moet het verder met de huisarts?

Ruim 1900 huisartsen hebben de enquête ingevuld over alle belangrijke zaken die spelen. Het antwoord van de huisartsen velt een scherp oordeel over het kabinetsbeleid. 87% wijst de marktwerking en keten-DCBs af. Deze leiden tot sturen op geld en bovenmatige bureaucratie. De integrale zorg komt hierdoor onder druk. De hoge werkdruk wordt ook veroorzaakt door problemen elders in de zorg zoals lange wachtlijsten vooral in de ouderenzorg.
Onverminderd gelooft driekwart van de huisartsen dat Woudschoten behouden moet blijven. Daardoor is praktijkverkleining nodig en dient de praktijkondersteuning te worden uitgebreid. Ruim baan voor kleinschaligheid en bewaak de professionele autonomie tegenover de zorgverzekeraars en industrie. Voor bonus geneeskunde is geen plaats. De praktijk van de markt past niet in de praktijk van de dokter. Laat de politiek naar de dokter luisteren.