De leraar aan het woord - Morgen moet het beter

€ 4,00

In het debat over het onderwijs hebben jarenlang bestuurders, politici en zelfbenoemde deskundigen de boventoon gevoerd. Wat de leraar vond, leek van ondergeschikt belang.

De SP wil meer aandacht voor de stem van de leraar. Leraren weten immers als geen ander wat de gevolgen van het beleid zijn in de klas. Zij zien wat onderwijshervormingen betekenen voor leerlingen, voor henzelf en voor de kwaliteit van het onderwijs.

Duizenden leraren hebben voor dit onderzoek vragen beantwoord over alle aspecten van het werk, zoals werkplezier, werkdruk, schaalgrootte, zorgleerlingen, bureaucratie en salarissen. De resultatenzetten aan tot denken. Hoewel verreweg de meeste leraren positief zijn over werken in het onderwijs, zijn zij ook erg kritisch. Slechts een kwart van de leraren is trots op de kwaliteit van het onderwijs. De helft van hen heeft minder plezier gekregen in het werk. Drie van de vier leraren hebben te maken met een te hoge werkdruk.

Er is iets mis in het onderwijs. Als de omstandigheden niet verbeteren, zullen nog meer leraren de school de rug toekeren. De kwaliteit van het onderwijs zal verder afnemen. Daarom is het hard nodig dat er eindelijk naar de leraar wordt geluisterd.