U kunt niet bestellen in SP Shop Particulier.

Als u lid bent kunt u bestellen door in te loggen. Klik hiervoor op de knop "Inloggen voor leden" bovenaan de pagina.
Alleen voor leden

De ouderenzorg aan het woord - Terug naar de werkvloer

€ 4,00

De afgelopen jaren werden we nogal eens opgeschrikt door berichten over tekortschietende zorg in verzorgings- of verpleeghuizen. Steevast gevolgd door mooie woorden uit de politiek om hier verandering in te brengen. Wat is daar in de praktijk van terechtgekomen?
Ruim 6600 zorgverleners namen deel aan de uitgebreide enquêtes van de SP in 2009 en 2011. Veel zorgverleners geven aan dat zij hun vak steeds moeilijker kunnen uitoefenen. Nogal wat mensen dreigen de zorg te verlaten. De zorg schiet te kort, zelfs de basiszorg, en is te veel afhankelijk van vrijwilligers. De bureaucratie blijft toenemen, zelfs tussen de jaren 2009 en 2011. Mede als gevolg van de ingevoerde marktwerking. De zorg wordt door de marktwerking steeds meer van mensenwerk tot productiewerk. Alleen meer handen aan het bed is niet voldoende als dat niet gepaard gaat met structurele veranderingen waardoor de mens weer centraal komt te staan. Dus stoppen met marktgericht en productgericht denken in de zorg. Zodat de zorgverleners weer kunnen doen waarvoor ze zijn opgeleid: zorg verlenen.