De sociale werkplaats aan het woord - Morgen moet het beter

€ 4,00

De werknemers van de sociale werkplaats zijn in een enquête gevraagd naar de werkdruk, de arbeidsomstandigheden en de begeleiding en aanpassing van het werk aan de beperking. De resultaten zijn gerust schokkend te noemen. Het merendeel van de werknemers (79 procent) waardeert het werken in de sociale werkplaatsen positief. Maar bijna de helft (46 procent) van de werknemers vindt dat de werkplek onvoldoende wordt aangepast aan de beperking die zij hebben. Nog eens 36 procent vindt de werkdruk te hoog. Dit leidt tot lichamelijke en psychische klachten. De rode lijn in de uitkomsten is dat het uitgangspunt geen afbraak van de sociale werkplaats moet zijn, maar een investering in mens en bedrijf.