De werkgever aan het woord

€ 4,00

Begin november 2018 blokkeerde het kabinet een nieuw pensioenakkoord. Na zeven jaar onderhandelen konden werkgevers, vakbeonden en de regering niet tot een fundamentele verandering van het pensioenstelsel komen. In het pensioendebat lijken de vakbonden lijnrecht tegenover werkgevers en de regering te staan; alleen de vakbonden zouden volstrekt tegen het verhogen van de AOW-leeftijd zijn. Maar klopt dit wel? Vanuit deze gedachte zijn we gaan kijken hoe werkgevers tegenover de verhoging van de AOW-leeftijd staan en of zij wel zo unaniem voor die verhoging zijn als word gesuggereerd.

Door de werkgever centraal te stellen in dit onderzoek zijn meerdere nieuwe inzichten opgedaan. In dit onderzoek hebben we werkgevers gevraagd naar belangrijke aspecten van werken tot de AOW-leeftijd. Bijvoorbeeld de haalbaarheid van de huidige AOW-leeftijd, de mogelijkheden binnen het bedrijf om tot de AOW-leeftijd te kunnen doorwerken en eventuele alternatieven voor het huidige pensioenstelsel. Op basis van de bevindingen uit het onderzoek doet de SP een aantal aanbevelingen om het debat weer open te breken en de reikwijdte van het debat te verbreden.