De wetenschapper aan het woord - Ontketen het onderzoek

€ 4,00

Voorwoord

Kritiek op wetenschapsbeleid is van alle tijden, maar de afgelopen jaren was het debat heviger dan ooit. Talloze organisaties en actiegroepen lieten van zich horen: vakbond VAWO, PostdocNL, De Jonge Akademie, Science in transition, Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten (H.NU), Verontruste VU’ers en de docenten van ReThink. Vorig jaar bezetten studenten en docenten het Maagdenhuis in Amsterdam. Zij verenigden zich onder de naam De Nieuwe Universiteit (DNU). Er ontstond een uitgebreid debat over de rol en positie van de wetenschap en de manier waarop de universiteiten worden bestuurd. Er is veel gezegd en geschreven door commentatoren buiten de wetenschap, zoals
journalisten, bestuurders en politici. Met dit onderzoek laten wij de wetenschappers zélf aan het woord. Zij kennen als geen ander de stand van zaken van de huidige wetenschap.

Bijna 1.000 wetenschappers uit het hele land hebben de kans gepakt zich uit te
spreken. Het onderzoek biedt een enorme schat aan informatie waarmee de stem van
de wetenschapper duidelijk hoorbaar wordt in het debat over de rol van de wetenschap. De resultaten van dit onderzoek vindt u in dit rapport: ‘De Wetenschapper aan het Woord’. Het gaat in op vragen als: hoe staat het met de kwaliteit van onderzoek en onderwijs? Zijn onze universiteiten voldoende democratisch? Is er sprake van doorgeslagen rendementsdenken? Krijgen wetenschappers genoeg ruimte voor ongebonden onderzoek?

De academici die meededen aan het onderzoek gaven hun antwoorden – zoals deze ­beroepsgroep gewend is te doen – met uitgebreide kritieken en vlijmscherpe analyses, vele ideeën en concrete voorstellen. De resultaten tonen aan dat veel zorgpunten breed worden gedeeld. Dat gaat wél gepaard met talloze nuanceringen, aanvullingen en
verschillen van mening die eerder in het publieke debat nog weinig zichtbaar werden. De antwoorden leveren een rijke bron op voor politici en beleidsmakers om verbeteringen door te voeren en voeden het academische debat over de toekomst van de wetenschap. Ook de regering zou er haar voordeel mee moeten doen. De SP zal de conclusies en aanbevelingen voorleggen aan regering en parlement en daarbij concrete voorstellen doen.

Wij danken alle respondenten dat zij de moeite hebben genomen zich uit te spreken. We hebben in dit rapport veel van hun goede ideeën en op- en aanmerkingen opgenomen. We zullen er dankbaar gebruik van maken, in de ongetwijfeld nog vele debatten binnen en buiten de Tweede Kamer.

Er zijn veel wetenschappers die ons intensief hebben geholpen bij het verbeteren van het onderzoek. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk.

Op onze website (www.sp.nl) zullen wij ­regelmatig berichten over de parlementaire voortgang over dit onderwerp.

Jasper van Dijk
SP-Tweede Kamerlid