U kunt niet bestellen in SP Shop Particulier.

Als u lid bent kunt u bestellen door in te loggen. Klik hiervoor op de knop "Inloggen voor leden" bovenaan de pagina.
Alleen voor leden

Een sociaal alternatief voor de AWBZ

€ 3,00

Zorgen voor mensen die zorg nodig hebben, dat is een van de kernpunten van een solidaire samenleving. Iemand die vanwege chronische ziekte, een beperking of ouderdom verzorging nodig heeft, krijgt dat in Nederland via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) deze wet was een reactie op problemen die werden geconstateerd in de samenleving. Zo kregen mensen in de jaren zestig geen goede zorg als ze weinig geld te besteden hadden. De schaamte voor de tweedeling in de samenleving leidde toen tot een collectieve zorgverzekering. Sinds 1968 is dat een van de parels van onze verzorgingsstaat.