Kansen voor alle kinderen? Deel 1

€ 3,25

De consultatiebureaus gaan terecht de spil vormen van de Centra voor Jeugd en Gezin. Maar waarom wordt deze belangrijke spil zo verwaarloosd? Zij krijgen steeds meer taken. De werkdruk is onacceptabel hoog geworden. Er wordt beknibbeld op de consulttijd per kind. Voor huisbezoeken is amper tijd. Daar komt bij dat er een groot tekort aan jeugdartsen dreigt. Een onderzoek naar de Jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar. Februari 2008.

Wetenschappelijk Bureau de SP - februari 2008.