Verhoging AOW-leeftijd ongewenst, onnodig en onzinnig

€ 2,50

De AOW-leeftijd verhogen naar 67 jaar is ongewenst, onnodig en onzinnig. De argumenten van voorstanders blijken niet gebaseerd op feiten. Het angstbeeld van de onbetaalbare AOW blijkt onterecht.
Natuurlijk zullen er in de komende 30 jaar mee 65-plussers komen. Maar meer 65-plussers brengen niet alleen meer kosten, maar ook meer inkomsten met zich mee. Verder blijkt dat de afgelopen decennia weliswaar het percentage ouderen is toegenomen, maar het beslag van de AOW op het BBP zelfs minder is geworden. Voorstanders van de verhoging van de AOW-leeftijd vergeten daarnaast meestal te noemen dat de komende dertig jaar het percentage 20-minners juist afneemt en rekenen de besparing die dat oplevert niet mee in hun angstbeelden over de toekomst. Verhoging van de AOW leeftijd is onnodig.

2009 Wetenschappelijk Bureau SP