U kunt niet bestellen in SP Shop Particulier.

Als u lid bent kunt u bestellen door in te loggen. Klik hiervoor op de knop "Inloggen voor leden" bovenaan de pagina.
Alleen voor leden

WMO in uitvoering I

€ 1,50

In oktober 2006 is de SP een landelijk meldpunt gestart om de gevolgen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in de praktijk direct te kunnen volgen. Vier maanden later zijn er 240 meldingen binnen. Daarnaast is door 58 plaatselijke SP-afdelingen een enquête ingevuld over de uitvoering van de Wmo in hun gemeente. De resultaten zijn in dit rapport verwerkt.

het wetenschappelijk bureau van de SP - februari 2007.